ARCHITEKTŪRA / ARCHITECTURE
Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai
Royal Component of Lithuanian Culture: Images, Symbols, Relics
Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai
Royal Component of Lithuanian Culture: Images, Symbols, Relics
2012 / 65-66

Sudarytojos / Edited by
dr. Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė


Vilniaus dailės akademijos periodinio mokslo leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis 65−66 tomas Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai yra sudarytas konferencijos pranešimų pagrindu ir papildytas naujais tyrimais. Jame straipsniai pateikti lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis. Knygoje moksliniai tyrimai sugulė į tris skyrius, apimančius viduramžius, baroko laikmečio reiškinius ir Naujausių laikų fenomenus.
Pirmojo skyriaus, pavadinto „Viduramžių karalystės ženklai“, straipsniuose siekiama atskleisti Lietuvos kultūros istorijos vizualinių ir verbalinių šaltinių liudijamą valdovo sampratą, jos santykį su viduramžių politinės teologijos suformuluota „dvigubo karaliaus kūno“ koncepcija.
Antrasis skyrius „Baroko puošnumas valdovų pašlovinimuose“ yra skirtas įvairiems baroko kultūros reiškiniams, čia nagrinėjama, kaip pasitelkus įvairias retorikos bei vizualumo priemones buvo konstruojami bažnytinės ir pasaulietinės valdžios vaizdiniai.
Naujausių laikų valdovų atvaizdų interpretacijos iš esmės leido svarstyti socialines atvaizdo funkcijas, klausti, kaip simboliai ir įvaizdžiai veikė bei tebeveikia visuomenės narių ir jų grupių tapatybę, kaip valdovo įvaizdžiai, simboliai ir reliktai ar pati „karališkoji estetika“ formuoja tautos bei visuomenės mentalitetą, kokias pataisas ir pakeitimus valdovo atvaizdams suteikia laikas ir vieta, kaip medžiaginė bei rūšinė vaizdų įvairovė atskleidžia Lietuvos kultūros istoriją ir tradicijas. Šie aspektai aptarti trečiajame leidinio skyriuje „Šiuolaikinės valdovo interpretacijos“.

The science magazine’s Acta Academia Artium Vilnensis issue No. 65-66 The Royal Component of Lithuanian Culture: Images, Symbols, Relics, published by Vilnius Academy of Fine Arts was compiled on the basis of reports, presented at the Conference and supplemented by new research. The articles are published in three languages – Lithuanian, Polish and English. In the publication the articles are divided into three chapters, covering three time periods – Medieval Ages, Baroque and the occurrences of the newest times.
The first chapter, entitled The Signs of Kingdom in the Medieval Ages attempts to reveal the notion of the ruler, attested to by visual and verbal sources and its relation to the concept of Double Body of the King formed by medieval political theology.
The second chapter of the collection Baroque splendour in the Ruler Glorification is devoted to various events of Baroque culture and looks into the construction of imagery of church and secular authority, using different rhetoric and visual means.
The interpretation of ruler imagery in the New Ages allows one to consider the social objectives of the imagery, to question the influence of symbols and images on the identity of a society and it’s separate groups, the effect of ruler images, symbols, relics or Royal aesthetics on the mindset of the nation and its society, to look into changes of the perception of ruler images over changing time and place, and to see the history and traditions of Lithuanian culture revealed through a variety of sources. These aspects are noted in the third chapter Contemporary interpretations of the Ruler of the publication.


Turinys / Content:

Leidimo metai / Release date: 2012
Apimtis / Pages: 454 p., iliustr. / 454 pp., ill.
Formatas / Format: 200 x 270
Viršeliai / Covers: minkšti / soft
Tiražas / Print run: 300
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 12,63 €
Panašūs leidiniai

Edmundas Stasiulis

Knygoje nagrinėjamos architektūrinės raiškos ir išliekamosios vertės problemos, formų kaitos tendencijos, pateikiama įvairių architektūrinių objektų ir supančios aplinkos analizė, konstrukcinių sistemų, spalvų, šviesos, naujų technologijų ir statybinių medžiagų įtaka meninės formos raiškai

Kaina / Price: 6,31 €

Algimantas Mačiulis

Ši knyga apie architekto profesoriaus Vytauto Jurgio Dičiaus spalvingą asmenybę. V. J. Dičiaus kūrybos kraitį sudaro Bauhauzo dvasia alsuojantieji, neofunkcionalistiniai KPI miestelio Statybos, Radiotechnikos bei Cheminės technologijos fakultetų rūmai, modernios architektūros parduotuvė „Buitis“, visuomeninis centras „Girstupis“, naujieji garsieji „Tulpės“ ir „Orbitos“ interjerai Kaune, skulptūrą primenantis restoranas „Nendrė“ Trakuose, rekreacinės architektūros etalonas Mokslų akademijos poilsio namai „Pilkasis garnys“ Palangoje, elegantiškieji Sporto rūmai Alytuje ir kt. Knygoje atspindėta įvairiapusė Vytauto Jurgio Dičiaus kūryba, pedagoginė, visuomeninė veikla.

Kaina / Price: 21,8 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757