Knygos „Kražių mokykla ir gimnazija 1773–1844 metais“ pristatymas Kražiuose
2016-03-29

Dalinamės Kražių gimnazijos  informacija apie vykusį renginį:

„Kražių gimnazija sulaukė malonios dovanos iš Vilniaus – knygos „Kražių mokykla ir gimnazija 1773-1844 metais“. Knygos autorius Kazys Misius, Žemaičių akademijos garbės daktaras, žymus Žemaičių kultūros tyrinėtojas, informaciją knygai rinko ir sistemino šešerius metus. Autorius teigė, kad mokyklos tyrinėjimai buvo pradėti daugiau kaip prieš 100 metų žinomo Žemaičių kultūros tyrinėtojo Mykolo Eustachijaus Brenšteino, fundamentalia moksline studija juos užbaigė Kazys Misius. Kaip teigia autorius, sudarant knygą remiamasi Vilniaus švietimo apygardos dokumentais, saugomais Lietuvos valstybiniame istorijos archyve, Kražių mokyklos tikrinimo dokumentais, ataskaitomis, esančiomis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne, Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje sukaupta medžiaga, taip pat ir skelbtais tyrinėjimais, apžvelgiama Kražių mokyklos ir gimnazijos istorija nuo jėzuitų ordino panaikinimo (1773) iki jos iškėlimo į Kauną 1844 m. Nušviečiami trys mokyklos laikotarpiai: Edukacinės komisijos (1774–1797), Kolainių karmelitų (1797–1817) ir gimnazijos (1817–1844). Aptariamos mokymo programos, pateikiama mokinių statistika. Pasakojama, kaip Kražių mokiniai sutrukdė Rusijos kariams išvežti iš miestelio grūdų atsargas 1812 m. Napoleono kariuomenei įžengus į Lietuvą. Aprašomas mokinių priešinimasis carizmo politikai, slapta Juodųjų brolių organizacija ir žiaurus valdžios susidorojimas su jos nariais, 1831 m. įvykiai Kražiuose ir sukilimo pasekmės mokyklai. Vilniaus dailės akademijos leidyklos redaktorius Povilas Šverebas įvadinėje kalboje prisiminė keliones į Kražius, renkant medžiagą knygai, apibūdino kiekvieno vilniškio svečio indėlį į knygos gimimą. Buvo minėta, jos idėja sudaryti ir išleisti dviejų dalių knygą apie Kražių mokyklą gimė Žemaičių akademijos rektoriui profesoriui Adomui Butrimui. K. Misius parengė antrąją knygą, pirmoji dalis, tikimės, dar pasirodys.

Renginyje taip pat dalyvavo Vilniaus dailės akademijos prorektorius mokslui ir leidyklos direktorius dr. Marius Iršėnas, Vilniaus dailės akademijos Tarybos vicepirmininkas, Žemaičių akademijos rektorius profesorius Adomas Butrimas, Vilniaus dailės akademijos leidyklos redaktorius ir lektorius Povilas Šverebas, Telšių fakulteto dekanas docentas Ramūnas Banys, Seimo narė Alma Monkauskaitė, Kelmės savivaldybės mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, Kražių parapijos klebonas Gintas Sakavičius, miestelio įstaigų vadovai ir darbuotojai, buvę ir esami mokyklos mokiniai ir mokytojai, rėmėjai.

Knygos pristatymas prasidėjo gimnazistų sveikinimu. Mokiniai apžvelgė Kražių mokyklos gyvavimo etapus, juos iliustruodami muzikiniais intarpais, pasipuošę laikmečio rūbais. Gimnazijos direktorė Rita Andrulienė, pristatydama svečius, džiaugėsi maloniais sutapimais – knyga išleista artėjančio mokyklos 400 metų įkūrimo jubiliejaus išvakarėse. Seimo narė Alma Monkauskaitė, dėkodama knygos autoriui, pasidžiaugė ir dabartiniu mokyklos gyvenimu, mokinių ir mokytojų veikla ir pasiekimais. Ji gėlių puokštę įteikė knygos autoriui K. Misiui.

Gimnazijai įsigyti knygų padėjo rėmėjas, Kražių vidurinės mokyklos mokinys, medicinos mokslų daktaras Vidmantas Fokas. Savo kalboje Vidmantas dėkojo ir knygos sumanytojams, ir rengėjams, leidėjams. Ilgametis Kražių vidurinės mokyklos mokytojas, kraštotyrininkas Edvardas Dirmeikis pastebėjo, kad ši K. Misiaus knyga užpildys žinių apie Kražių mokyklą tuštumą, nes iki šiol labai trūko susistemintos medžiagos apie 1773 – 1844 m. jos gyvavimo laikotarpį. Ilgametis Kražių vidurinės mokyklos direktorius Stanislovas Bružas sakė nuolat sekantis mokyklos gyvenimo įvykius ir jais besidžiaugiąs.

Po knygos pristatymo Dailės akademijos leidykla apdovanojo Kražių gimnazijos mokinius – viktorinos ,,Ką aš žinau apie savo mokyklą“ geriausius žinovus. Tai 5 – 8 klasių mokiniai Eigilė Baršytė, Margarita Gedvygaitė, Guoda Bielskytė, Akvilė Petroševičiūtė, I - IV gimnazijos klasių geriausi - Aušrinė Žymantaitė, Donatas Mankevičius, Rokas Jurgilas, Mantvydas Zaukas, Martyna Juozapaitytė.“

Knygos leidimą rėmė: LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

Akimirkos iš renginio:

 

© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757