_  
 

 

 
   
   

 

 

 

Monografija parengta kaip Lietuvos mokslo tarybos finansuotos
podoktorantūros stažuotės „Ekologiškų baldų iš augalinio pluošto
biokompozito dizainas, taikant naujų konstrukcinių struktūrų
projektavimo metodiką“ Vilniaus dailės akademijoje rezultatas.
Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų
(Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0053).

 

Recenzentai
Dr. Jovita Dargienė,
Dr. Antanas Baltrušaitis

 

ISBN 978-609-447-332-6
© Inga Valentinienė, 2019

 
   
   

< >