DIZAINAS / DESIGN
ANTANAS KAZAKAUSKAS. Viskas užprogramuota / Everything is programmed
ANTANAS KAZAKAUSKAS. Viskas užprogramuota / Everything is programmed

Karolina Jakaitė


„Pirmą kartą pristatoma Antano Kazakausko (1937–2019) kūrybinė biografija: nuo pirmųjų 7 dešimtmetyje sukurtų reklaminių projektų, knygų serijų apipavidalinimo pavyzdžių, programiškai užsienietiškų koliažų, žurnalo Mūsų gamta grafinio dizaino eksperimentų iki viešumoje nematytų abstrakčiosios grafikos lakštų. Tai knyga apie paslaptingiausią herojų, kurį pažinau tyrinėdama Lietuvos grafinio dizaino istoriją, – Antaną Kazakauską. Įsitraukusi į detektyvinius ir rekonstrukcinius procesus, stengiausi atskleisti jo kūrybos visumą: pamatyti tarsi užprogramuotus kazakauskiškus kodus, atsikartojimus, įvairius sutapimus ir ženklus. Kadaise jo pasirinkimas pirmajam 1962 m. gintis reklaminės srities diplominį grafikos darbą man atrodė lyg ir atsitiktinis, tačiau galų gale atsiskleidė jo kaip pirmtako svarba ir ryškumas.“

Karolina Jakaitė

 

„Komunistų valdomų kraštų grafikų autoritetas lenkas Romanas Cieślewiczius 1963 m. įveikė Geležinę uždangą ir toliau jau kūrė Vakarų modernizmą. Lietuvis Antanas Kazakauskas akliną geležį pavertė peršviečiamu nailonu, kuris, nors nepakankamai ryškiai, visgi leido matyti, kas vyksta anoje uždangos pusėje. Ko daugiau Kazakausko vaizduose: sovietinės tikrovės ar vakarietiško gyvenimo obalsių? Karolina Jakaitė, sutelkusi Kazakausko kūrinių visumą, ją mato ir mums pristato kaip ryškų sovietų Lietuvos kultūros modernėjimo šaltinį.“

Giedrė Jankevičiūtė

 

Knygą recenzavo:
prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė
dr. Jolita Liškevičienė

Antano Kazakausko (1937–2019) atminimui skirtą parodą Vilniaus grafikos meno centre kuravo: Julijus Balčikonis ir Karolina Jakaitė

Kūrinių katalogo sudarytojos: Evelina Atminytė ir Karolina Jakaitė

Meninis redaktorius: Julijus Balčikonis

Dizaineris: Tadas Karpavičius

Leidybinį ir parodinį projektą inicijavo: Antano Kazakausko šeima ir Vilniaus grafikos meno centras

Projekto vadovė: Jurga Minčinauskienė

Lietuvių kalbos redaktorė: Audra Kairienė

Vertėja: Laima Bezginaitė

Anglų kalbos redaktorius: Jurij Dobriakov

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Antano Kazakausko šeima

-------------------------------------------------

 „The first creative biography of Antanas Kazakauskas (1937–2019): from the first advertising projects created in the 1960s, examples of book series designs, conceptually foreign collages, and graphic design experiments in the magazine Mūsų gamta (Our Nature) to abstract graphic art prints that have not been made public until now. This is a book about Antanas Kazakauskas – the most mysterious character that I have discovered while researching the history of Lithuanian graphic design. With the help of investigation and reconstruction, I aimed to reveal the entirety of his work: to see the seemingly programmed Kazakauskesque codes, repetitions, various coincidences, and signs. At first, his choice to defend a graduation graphic art work in the field of advertising in 1962 seemed accidental, yet eventually his importance and brilliance as a pioneer was revealed.“

Karolina Jakaitė

 

„The Polish artist Roman Cieślewicz, influential among printmakers in the Communist-ruled states, crossed the Iron Curtain in 1963 and proceeded to create Western Modernism. The Lithuanian Antanas Kazakauskas turned the blind iron into translucent nylon, which made it possible to see what was going on the other side of the Curtain, albeit dimly. What prevails in Kazakauskas’ images: Soviet reality or echoes of Western life? Having brought together the whole of Kazakauskas’ oeuvre, Karolina Jakaitė sees and presents it as a remarkable source of modernisation of the Soviet Lithuanian culture.“

Giedrė Jankevičiūtė

 

Book reviewed by:
prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė
dr. Jolita Liškevičienė

Exhibition commemorating Antanas Kazakauskas at the Vilnius Graphic Art Centre was curated by: Julijus Balčikonis, Karolina Jakaitė

Compilers of the catalogue of works: Evelina Atminytė, Karolina Jakaitė

Art editor: Julijus Balčikonis

Designer: Tadas Karpavičius

Publishing and Еxhibition project initiated by: Family of Antanas Kazakauskas and Vilnius Graphic Art Centre

Project coordinator: Jurga Minčinauskienė

Lithuanian text editor: Audra Kairienė

Translator: Laima Bezginaitė

English Editor: Jurij Dobriakov

Financed by: Lithuanian Council for Culture, Vilnius Municipality, Family of Antanas Kazakauskas

The book was published in cooperation with Vilnius Academy of Arts
 


Leidimo metai / Release date: 2022
Apimtis / Pages: 272 p., iliustr.
Viršeliai / Covers: minkšti / paperback
Kaina / Price: 27,25 €
Panašūs leidiniai

Sudarytoja / Edited by
dr. Ramutė Rachlevičiūtė

Straipsnių rinkinys skirtas tiems, kurie pasigenda ryškesnio moteriškumo reprezentacijos išryškinimo,  moteriškosios  tapatybės atskleidimo  ir  vis labiau  ryškėjančio  moterų indėlio  mūsų visuomenėje šiandien

Kaina / Price: 7,89 €

Autoriai Rasa Janulevičiūtė, Irena Rudzinskienė, Danielius Balčiūnas

Knygą sudaro pagrindinė dalis, straipsnis bei du priedai. Pagrindinėje dalyje „Nuo „Rūdės“ iki „Ventos““ apibendrinta kraštotyros darbuose, kuriuos sudarė I. Rudzinskienė, D. Balčiūnas ir kiti, užfiksuota įmonės istorija. Jos veikla suskirstyta laikotarpiais, nurodyti pagrindiniai faktai, paminėti jai vadovavę ir prie jos plėtros prisidėję asmenys. Siekiant visapusiškai išgvildenti įmonės veiklą, aprašytas ir kultūrinis ventiečių gyvenimas, saviveiklos kolektyvai, kiti laisvalaikio užsiėmimai, padėję suburti darbuotojus. Straipsnyje „Lietuvos baldų pramonės ir dizaino aspektai: „Ventos“ kraštotyros darbų duomenys“ išnagrinėti įvairūs pramonės plėtotės Lietuvoje ir pramoninio baldų dizaino klausimai. Pirmame priede, pasitelkus kraštotyros darbuose esančius duomenis, pateikta chronologinė „Ventoje“ gamintų kėdžių diagrama. Ji papildyta vizualia medžiaga – kėdžių nuotraukomis, brėžiniais, iliustracijomis iš informacinių leidinių. Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš „Ventos LT“ archyve saugomų kraštotyros darbų.

Kaina / Price: 21,8 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757