DISERTACIJOS / MENO PROJEKTAI
Dekonstruojami plyšiai miesto struktūroje
Dekonstruojami plyšiai miesto struktūroje

Ignas Lukauskas


Fotomontažų pagalba dekonstruojamos viešosios erdvės mieste, kurios projekte įvardinamos kaip destrukciniai plyšiai ir yra susijusios su negatyviais ardomaisiais reiškiniais. Destrukcija miesto erdvėse, kaip ardantis veiksnys, nagrinėjama socialiniame kontekste tiesiogiai nekuriant destruktyvių formų ar erdvių. Dekonstravimo metodo pagalba tyrinėjamas individo santykis su destrukcinėmis erdvėmis, kurios šiuolaikiniame sociume yra sutinkamos kaip dažnas reiškinys. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į  destruktyvias viešąsias erdves mieste, nagrinėjama bendrinė destrukcijos paskirtis bei jos raiškos formos, taip pat negatyvumo poveikis individui, egzistencinės jausenos ir išgyvenimo klausimai. Dekonstruojamos viešosios erdvės kaip pagrindinis tyrimo objektas yra svarbiausios. Tyrimas apima visuomeninius, socialinius, kultūrinius aspektus, susijusius su destrukcija mieste.

Vienas iš pagrindinių keliamų klausimų yra inovatyvaus dekonstruotų destruktyvių miesto erdvių poveikio individui nustatymas. Taip pat, probleminis individo santykis su destrukcinėmis erdvėmis. Pagrindinė problema nagrinėjama meno projekte  yra destrukcinės miesto erdvės ir su jomis susijusių negatyvių reiškinių atsiradimas, kaita ir sąveika su miesto struktūra.


Leidimo metai / Release date: 2016
Panašūs leidiniai

Jovita Varkulevičienė

Kūrybinės dalies vadovė prof. Laima Drazdauskaitė
Tiriamosios dalies vadovas doc. dr. Stanislovas Mostauskis

Jurgita Pačkauskienė

Vadovė dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757