BOOKS IN ENGLISH
Ferdynand Ruszczyc: Civis Vilnensis Sum
Ferdynand Ruszczyc: Civis Vilnensis Sum

Algė Andriulytė


This book by Lithuanian art historian Algė Andriulytė is dedicated to one of the most prominent artists from the early 20th century – Ferdynand Ruszczyc, who earned acclaim both in Lithuania and the rest of Europe. The publication is richly illustrated and features a wealth of iconographic material: drawings, paintings and graphic art works, prints and archival photographs. The monograph duly received the Vilnius Club prize in 2019, and it also received a prize from the Lithuanian Art Historians Society for being recognised as the year’s most fundamental scientific study. Now its English translation is being presented to the public, supplemented with new iconographic material.

This publication presents a comprehensive discussion of the artist’s biography and work, highlighting his connections with Saint Petersburg’s Mir iskusstva and Poland’s Sztuka societies, and describes his travels around Western Europe and his ‘golden age’ of painting at the Bogdanov Estate. The book accentuates the artist’s special bond with Vilnius, which for him was more than just a city, rather, an entire country, whose citizen he proclaimed to be.  Ruszczyc’s artistic and cultural activities in this city are outlined, describing the event-filled religious and political context of the day. Thus, this is not only a comprehensive and involving narrative about Ferdynand Ruszcyc, but also a panorama over the most important public events in Vilnius from the first half of the 20th century – a reflection of an entire Vilnius epoch about which so little is known. The book is aimed at everyone with an interest in Vilnius, its history, culture and visual arts. 

-----

“The best-known of Ruszczyc’s mature works, such as Nec Mergitur (1904–1905), immediately strike you with the knowledge that this is the artist we know so well, but the large number of his other works show that we hardly know anything about him. Then you feel gratitude to the author of the book for providing us with the chance to get acquainted with this important artist, an acquaintance that is full of surprising stories. You open the book expecting to find the story of the life of one person, but you get another ten stories: a story about the search for the Royal Crypt in Vilnius Cathedral, a story about the coronation of the painting of Our Lady of the Gates of Dawn, and a story about the design and use of graphics at Stephen Báthory University. Such deep and broad studies are important not only to art historians but to everyone who opens the book, if only to help us understand how art is connected with everyday life.“

Monika Krikštopaitytė
Art critic, editor-in-chief of the Lithuanian cultural weekly 7 meno dienos (7 Days of Art)

 

“A large number of books and catalogues have been published on Ruszczyc in Poland, but few compare with the new Lithuanian monograph in terms of scale, depth and thoroughness.

Laima Laučkaitė-Surgailienė
Art historian

---------------------------------------------------------

Ši Algės Andriulytės knyga skirta vienam ryškiausių XX a. pradžios dailininkų – Ferdynandui Ruszczycui, pelniusiam pripažinimą tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje. Leidinys gausiai iliustruotas, pateikiama daug ikonografinės medžiagos: piešinių, tapybos ir grafikos darbų, spaudinių, archyvinių fotografijų. 2019 m. monografija pelnytai apdovanota Vilniaus klubo premija, taip pat už fundamentaliausią mokslinį tyrimą ji sulaukė ir Lietuvos dailės istorikų draugijos premijos. Dabar visuomenei ji pristatoma išversta į anglų kalbą ir papildyta nauja ikonografine medžiaga.

Šiame leidinyje išsamiai aptariama dailininko biografija ir kūryba, akcentuojami jo ryšiai su Sankt Peterburgo Mir iskusstva ir lenkų Sztuka grupuotėmis, aprašomos jo kelionės po Vakarų Europą ir tapybos „aukso amžius“ Bogdanovo dvare. Knygoje akcentuojamas ypatingas menininko santykis su Vilniumi, jam buvusiu ne vien tik miestu, o ir visa šalimi, kurios piliečiu jis skelbėsi esąs. Atskleidžiama Ruszczyco meninė ir kultūrinė veikla šiame mieste, aprašomas pilnas įvykių religinis ir politinis kontekstas. Taigi tai – ne tik išsamus ir įtraukiantis pasakojimas apie Ferdynandą Ruszcycą, bet ir svarbiausių XX a. pirmos pusės Vilniaus viešųjų renginių panorama, ir ištisos Vilniaus epochos, apie kurią žinome nedaug, atspindys. Knyga skirta visiems, besidomintiems Vilniumi, jo istorija, kultūra ir vaizduojamąja daile.

-----

Geriausiai atpažįstami, brandžiausi Ruščico kūriniai, kaip Nec Mergitur (1904–1905) suveikia tarsi blykstė, kuri šauna su suvokimu, kad tai yra tas menininkas, kurį taip gerai žinome, o visa kita (daug viso kito) – kad beveik nieko apie jį nežinome. Tada sukyla dėkingumas autorei, kad pagaliau suteikiama taip gerai parengta galimybė pažinti svarbų autorių, kad tas pažinimas pilnas stebinančių istorijų. Atsiverti knygą laukdamas vieno žmogaus gyvenimo išklotinės, o gauni dar dešimt: apie Vilniaus katedros slaptosios kriptos ieškojimus, Aušros vartų Marijos karūnavimo šventę, Stepono Batoro universiteto grafinių vaizdų kūrimą ir integravimą. Tokios gilios ir plačios mokslinės studijos reikšmingos ne tik dailėtyros mokslui, bet ir bet kam atsivertusiam, vien tuo, kad padeda suvokti ir įsisąmoninti, kaip dailė yra susijusi su gyvenimu.

Monika Krikštopaitytė
Menotyrininkė, kultūros savaitraščio „7 menos dienos“ vyriausioji redaktorė

 

Lenkijoje išleista daugybė knygų, katalogų, albumų, skirtų Ruszczycui, tačiau nuodugnumu, apimtimi ir monumentalumu nė vienas neprilygsta naujajai lietuviškai monografijai.


Laima Laučkaitė-Surgailienė
Meno istorikė

---------------------------------------------------------

Reviewers:
Dr Rasa Butvilaitė, Dr (hp) Rūta Janonienė, Dr (hp) Laima Laučkaitė-Surgailienė, Dr Darius Staliūnas

Translator Aušra Simanavičiūtė

Copy editor Joseph Everatt

Designers: Edita Namajūnienė, Liudas Parulskis


Leidimo metai / Release date: 2022
Apimtis / Pages: 296 p.
Viršeliai / Covers: kieti / hardback
ISBN 9786094473708
Kaina / Price: 21,8 €
Panašūs leidiniai

Sudarytojai: Adomas Butrimas, Marius Iršėnas

Pristatome Žemaičių krašto archeologų, istorikų, literatų, kalbininkų, meno ir kultūros istorikų bandymą aptarti istorijos ir kultūros faktus, įvykius, lėmusius ir lemiančius Žemaičių išskirtinumą ir savitumą. Ši knyga mus kviečia pažvelgti į žemaičių kultūros kūrėjų idealų viršūnės, į netekčių ir tragedijų, kurios yra išlikimo istorijoje, kainą.

Kaina / Price: Išparduota!
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757