ARCHITEKTŪRA / ARCHITECTURE
Acta Academiae Artium Vilnensis 104
Acta Academiae Artium Vilnensis 104
2022

Sudarytoja / Edited by
Dr. Dalia Klajumienė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav104


Architektūrinė keramika: apdailos medžiagos, funkcinė įranga, meno kūriniai (Nr. 104) / Architectural Ceramics: Finish Materials, Functional Equipment, Artworks (Vol 104)

Įvairaus pobūdžio keraminių dirbinių grupėms apibūdinti yra vartojami skirtingi terminai, tokie kaip „dekoratyvinė keramika“, „dailioji keramika“, „liaudies keramika“, „buitinė keramika“, „statybinė keramika“, „techninė keramika“, „pramoninė keramika“ ir kt. Šio leidinio pavadinimui pasirinktas terminas „architektūrinė keramika“, nes siekiama parodyti, kad publikacijose analizuojamos „keraminės“ temos glaudžiai siejasi tiek su funkcine, tiek ir menine pastatų apdaila. Abu šie dėmenys ganėtinai smarkiai skiriasi savo prigimtimi, nes apdailos medžiagos didžia dalimi yra pramoninis masinis produktas, o meno kūriniai – autorinė vienetinė kūrėjų raiška, tačiau dėl keramikos specifikos kai kuriais atvejais visa tai susijungia į visumą ir technine bei menine prasme labai įdomiai sprendžiama. 

Leidinyje publikuojami tekstai tikrai neišsemia itin plačios ir įdomios architektūrinės keramikos temos. Reikia tikėtis, kad pateiktos įžvalgos sužadins smalsumą ir inspiruos ne vieną mokslinį ar meninį renginį arba tyrimų tęsinį. 

--------------------------------------------------------

“Decorative ceramics”, “fine ceramics”, “folk ceramics”, “domestic ceramics”, “building ceramics”, “technical ceramics”, “industrial ceramics” etc. – all these terms are used to define different groups of ceramic artefacts. The term “architectural ceramics” has been chosen as the title of this volume with the intention to show that the “ceramic” themes analyzed in the publications are closely related to both functional and artistic building finish. Both elements are quite different by nature, as finish materials for a large part are a mass-produced industrial product, while artworks are original and singular, but due to the specific character of ceramics, in some cases they all come together producing very interesting technological and artistic solutions. 

The texts published in this volume do not cover the entire subject theme of architectural ceramics, which is very wide and interesting. It remains to be hoped that the presented insights will kindle curiosity and will inspire more than one scientific article, artistic event, or continued research. 


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2022
Apimtis / Pages: 352
Formatas / Format: 170 x 240
Viršeliai / Covers: minkšti / paperback
Tiražas / Print run: 200
ISSN 1392-0316, eISSN 2783-6843
Kaina / Price: 10,9 €
Panašūs leidiniai

Sudarytoja / Edited by
Monika Saukaitė

Šiame vizualiajai kultūrai skirtame straipsnių rinkinyje didžiausias dėmesys tenka „tradicinėms“ vizualumo formoms: dailei, kinui, architektūrai. Pristatomi straipsniai siūlo skirtingus požiūrio taškus varijuodami nuo teorinių ir metodologinių problemų gvildenimo iki konkrečių objektų interpretacijų

 

Kaina / Price: 6,31 €
Akcija: Išparduota €

Mindaugas Paknys

Elektroninėje knygoje pristatoma Lietuvos XVI-XVIII a. dailės ir architektūros istorija, pateikiant 40-ties svarbiausių LDK dirbusių archtektų, tapytojų, skulptoriųbir raižytojų gyvenimo bei kūrybos aprašymus

Kaina / Price: 2,89 Eur / 9,99 Lt
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757