DAILĖS ISTORIJA / ART HISTORY
Kultūrinių patirčių vadyba: idėjos, tyrimai, galimybės /
Management of Cultural Experiences: Ideas, Researches, Possibilities
Kultūrinių patirčių vadyba: idėjos, tyrimai, galimybės /
Management of Cultural Experiences: Ideas, Researches, Possibilities
2011 / 63

Sudarytoja / Edited by
dr. Vaida Ščiglienė


Kultūrinių patirčių vadyba: idėjos, tyrimai, galimybės (t. 63) periodinėje mokslo leidinių serijoje Acta Academiae Artium Vilnensis – antrasis, išskirtinai socialiniams mokslams skirtas publikacijų rinkinys. Abu leidiniai apima Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros mokslininkų, bendradarbiaujančių dėstytojų ir pradedančiųjų tyrėjų, analizuojančių kultūros vadybos aktualijas, bendrus darbus.
Analizuojama kultūros vadybos specifika, išskirtinumas, studijų programų tendencijos, pagrindžiama tarpdalykinių socialinių mokslų studijų meno institucijoje svarba; tiriamos kūrybinių industrijų sampratos ir formos (I. Kuizinienė, J. Černevičiūtė, E. Lubytė). Gvildenama rinkos tyrimų svarba meno organizacijose, identifikuojamos Lietuvos kūrybinių profesinių sąjungų problemos, pateikiami galimų reformų pasiūlymai (I. Alperytė, K. Savickienė, I. Ūsaitė-Peldžienė). Tiriamos kino technologijų inovacijos, jų transformacijų įtaka naujiems žiūrovų potyriams (R. Šukaitytė); atskleidžiamas renginių reklamos spaudoje planavimo, taktikų ir taikymo būdų reikšmingumas (K. Gudonis, J. Rožėnas).

Management of cultural experiences: ideas, researches, possibilities (vol. 63) is a second1 volume of publications in the periodical series of research papers Acta Academiae Artium Vilnensis, which is devoted exclusively to social sciences. Both volumes contain joint works by researchers, collaborating teachers and novice scientists from the Department of UNESCO Cultural Management and Cultural Policy at Vilnius Academy of Art, who analyse topicalities of culture management.
The researches split into several thematically determined groups that complement each other. The particularity and exclusiveness of culture management, tendencies in related study programmes are analysed and the importance of interdisciplinary studies of social sciences in art institutions is substantiated. The concepts and forms of creative industries are investigated. It should be emphasised that the opinions of the contributors do not necessarily coincide (I. Kuizinienė, J. Černevičiūtė, E. Lubytė). The importance of market researches in art organisations is also ventilated, the problems of Lithuanian creative trade unions are identified presenting suggestions for possible reforms (I. Alperytė, K. Savickienė, I. Ūsaitė-Peldžienė). The authors conduct researches in innovations of film technologies and in influence of their transformations on new experiences of viewers (R. Šukaitytė); the significance of planning event advertising in press, its tactics and methods of applications is revealed (K. Gudonis, J. Rožėnas).


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2011
Apimtis / Pages: 156 p., iliustr. / 156 pp., ill.
Formatas / Format: 200 x 270
Viršeliai / Covers: minkšti / soft
Tiražas / Print run: 300
ISBN 978-609-447-034-9
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 4,74 €
Panašūs leidiniai

Sudarė Adomas Butrimas

Knygoje-albume pristatomos Plungės dekanato sakralinės architektūros ir dailės paminklai aptinkami Rietavo, Tverų, Kantaučių, Lieplaukės, Medingėnų, Žlibinų bažnyčiose ir koplyčiose

Kaina / Price: 15,78 €

Sudarytojas / Edited by
dr. Mindaugas Paknys

Po Trakų Dievo Motinos karūna / Under the Crown of Our Lady of Trakai

Šis leidinys buvo sumanytas ne vien kaip Trakų Dievo Motinos paveikslo tyrinėjimų skelbimas, tačiau taip pat kaip besisiejančių su juo reiškinių, jo istorijos publikavimas ir viešinimas

Kaina / Price: 6,54 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757