DAILĖS ISTORIJA / ART HISTORY
Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos /
Visual Culture: Problems and Interpretations
Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos /
Visual Culture: Problems and Interpretations
2012 / 64

Sudarytoja / Edited by
Monika Saukaitė


Skirtingus požiūrius ir tyrimų sritis pristatančius straipsnius jungia kelios pagrindinės gijos. Visų pirma – dėmesys pačiai vaizdinei raiškai: nuo plokštuminio vaizdo iki architektūrinių formų. Suvokiant, jog vizualumas retai kada gali būti „grynas“, atsietas nuo kitų reikšmės perdavimo būdų, kitomis juslėmis užčiuopiamų kokybių, aptariamas vaizdo ir garso, vizualumo ir taktiliškumo santykis, skirtingais aspektais analizuojamas dviejų pagrindinių reikšmės komunikavimo formų – vaizdo ir žodžio – santykis.
Antra, šiame rinkinyje skleidžiasi daugialypiai vaizdo santykiai su erdve: analizuojamos viešųjų erdvių ir kinematografinių erdvėvaizdžių konstravimo strategijos, erdvės ir plokštumos ryšys, erdvės ir meno santykių kaita – nuo balto kubo, neutralios erdvės, lemiančios tam tikrą žiūrovo santykį su meno kūriniu, iki paties meno konstruojamos ir apibrėžiamos erdvės. Įvedama ir laiko dimensija: siekis suprasti, kaip vaizdas liudija ir perkuria praeitį, kaip veikia mūsų praeities interpretacijas, kokia vaizdinių medijų vieta istoriniuose tyrimuose ir ką tyrimai mums gali pasakyti apie pačių vaizdų traktavimą praeityje.

These articles, presenting different views and different research areas, are connected by a number of significant ties. First, it is the attention given to the visual expression – ranging from flat images to the architectural forms. Since visuality is rarely “pure”, disconnected from other means of communicating meaning and from other qualities perceived by other senses, the connection between image and sound, as well as between the visual and the tactile, is discussed. Moreover, the different aspects of the relationship between image and word – the two main forms of communicating meaning – are explored.
In addition, this collection considers the multifaceted relationship between image and space: the strategies of constructing cinematographic and public spaces, the relationship between space and flat surface, the development of the relationship between space and art (from the white cube, a neutral space influencing the viewer’s perception of art, to the space constructed and defined by the artwork itself) are analysed. The time dimension appears as well: the authors aim to understand how certain images reflect and recreate the past, how they influence our interpretation of history, what is the part played by visual media in historical research and what this research can tell us about the interpretation of images in the past.


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2012
Apimtis / Pages: 248 p., iliustr. / 248 pp., ill.
Formatas / Format: 200 x 270
Viršeliai / Covers: minkšti / soft
Tiražas / Print run: 300
ISBN 978-609-447-049-3
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 6,31 €
Akcija: Išparduota €
Panašūs leidiniai

Sudarytoja / Edited by
dr. Tojana Račiūnaitė

Straipsnių rinkinį vienija šventųjų arba kultinių atvaizdų tema, nagrinėjama akcentuojant jų kilmės, importo iš kitų kraštų ir sklaidos, paplitimo kartočių pavidalu klausimus

Kaina / Price: 6,31 €

Marius Iršenas with the help of Tojana Račiūnaitė

It was the first recorded appearance of the name of Lithuania in the Quedlinburg Annals in 1009 that bestowed meaning upon the subsequent 1000 years of Lithuanian history. In 2009 Lithuania solemnly celebrated the millennium of this event

Kaina / Price: 38,15 Eur
Akcija: Išparduota! €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757