DAILĖS ISTORIJA / ART HISTORY
Acta Academiae Artium Vilnensis 100
Acta Academiae Artium Vilnensis 100
2021

Sudarytojos: dr. Lina Michelkevičė, dr. Tojana Račiūnaitė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav100

 


Jubiliejų kultūra (Nr. 100) / Anniversary Culture (Vol 100)

100-ąjį Acta Academiae Artium Vilnensis (AAAV) numerį nu­sprendėme skirti jubiliejaus reiškiniui kultūroje apmąstyti, jubiliejams kurtai dailei kaip savitai meno istorijos sričiai ir savitai jos refleksijos rūšiai pristatyti. Viena svarbiausių jubiliejaus šventimo ar minėjimo paskirčių – suaktyvinti atmintį, sutelkti dėmesį į konkretų asmenį, instituciją, kultūros reiškinį. Pasirinkusios tokią temą, tikėjomės inicijuoti tyrimus, kurie at­skleistų, kaip pasireiškia atminties suaktyvinimas, kokius pėdsakus jis pa­lieka kultūroje, koks vaidmuo šiame procese atitenka vizualinei komunika­cijai, regimajam atminties žadinimui, įvykio tvermės ir reikšmės fiksavimui. Klausėme, kaip gimsta jubiliejiniai, minėjimų ir iškilmių kūriniai, vizualinės kultūros artefaktai ir kaip jie gyvuoja jubiliejiniams metams praėjus? Ar tebegyvuoja? Ar kūriniai, sukurti kuriam nors reiškiniui atminti, įvertinti, patys prisimenami?

Šiame numeryje skelbiami penki moksliniai straipsniai ir trys me­niniai tyrimai, greta pateikiamas visų iki šiol išleistų AAAV numerių (anks­čiau vadintų ir tomais) turinys, taip iš esmės fiksuojama jubiliejinė paties žurnalo istorija.

--------------------------------------------------------

The 100th issue of Acta Academiae Artium Vilnensis (AAAV) is devoted to the discussion of the anniversary phenomenon in culture, and the presentation of anniversary-related art and its reflection as a special field in art history. One of the most important purposes of celebrating or commemorating an anniversary is memory activation and the focus of attention on a particular person, institution or cultural phenomenon. With this choice of the subject, we hope to initiate research that would reveal how memory activation manifests itself, what traces it leaves in culture, and what role in this process is played by visual communication, the visible awakening of memory, and the capturing of the becoming and meaning of an event. We asked how artvvorks and visual artefacts related to anniversaries, commemorations and festivities are born, and how – or if – they live on when the jubilee year ends. Are works created to commemorate or assess a phenomenon remembered on their own merit?

This volume contains five scholarly articles and three texts of artistic research. Alongside, the bibliography of all AAAV issues (previously also called “volumes”) is presented in a kind of jubilee gesture of recording the history of the journal itself.

 


Turinys /
Content:


Leidimo metai / Release date: 2021
Apimtis / Pages: 352
Formatas / Format: 170 x 240
Viršeliai / Covers: minkšti / paperback
Tiražas / Print run: 200
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 10,9 €
Panašūs leidiniai

Sudarytojai: Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė

Ši knyga išsiskiria tuo, kad apima tikrai nemažą, 1009–2009 metais paženklintą, Lietuvos gyvenimo laikotarpį

Kaina / Price: 18,94 €
Akcija: Išparduota €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757