PAVELDAS / HERITAGE
Šiaurės Lenkijos
architektūros ir dailės paminklai.
Vadovas
Šiaurės Lenkijos
architektūros ir dailės paminklai.
Vadovas

Sudarytoja Dalia Klajumienė


Senosios istorijos ir dailės reiškiniai, meno stiliai, susiformavę Vakarų Europoje, Lietuvą dažniausiai pasiekdavo per lenkų, prūsų, vokiečių žemes. Glaudūs Lenkijos ir Lietuvos valstybės politiniai, ekonominiai ir kultūriniai saitai lėmė nemažai dailės ir architektūros raidos bendrumų. Tiek dabartinės Lenkijos, tiek ir Lietuvos teritorijoje kadaise dirbo tie patys meistrai, panašiu metu prigijo tapačios architektūros ir meninių dirbinių formos.
Vadovas supažindina su kaimyninės Lenkijos šiaurinės dalies architektūros ir dailės paminklais, jo rengėjai taip pat siekė atkreipti dėmesį į Lietuvos istorijos ir meno palikimą svetur. Šioje Lenkijos teritorijoje gausu vietovių, kurių paminklai liudija Lietuvos vardą.
Vadove aptariamas Šiaurės Lenkijos regionas, apimantis istorines Vakarų Pamario, vadinamas Ščecino, Rytų Pamario, vadinamas Gdansko, ir Varmės bei Mozūrų žemes. Pagal dabartinį administracinį suskirstymą tai yra Vakarų Pamario, Pamario ir Varmijos Mozūrų vaivadijos. Keliaujant iš Lietuvos taip pat kertamos kadaise Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiusios žemės, dabar – Palenkės vaivadija.
Šio krašto architektūrai ir dailei didelę įtaką darė Skandinavijos, Vokietijos, Nyderlandų meno procesai, todėl ji skiriasi nuo kitų Lenkijos regionų. Be to, pajūrio miestai, priklausę Hanzos pirklių sąjungai, gyvavusiai nuo XIII a. iki 1669 m., garsėjo ypatingomis laisvėmis ir didžiuliais turtais. Savitais architektūros ir dailės paminklais ypač pasižymi Gdanskas. Krašto architektūrai būdingi du stiliai: gotika, klestėjusi nuo XIII a. iki XV a. vidurio, ir renesansas, pasireiškęs XVI–XVII a. Šiaurės Lenkijos gotiką architektūroje reprezentuoja didelės halinės ir bazilikinės šventovės, mūrinės kryžiuočių pilys. Taip pat šiame regione gausu gotikos skulptūrų (Gražiųjų Madonų, Nukryžiuotojo, šventųjų atvaizdų) ir tapybos paminklų. Renesansas, daugiausia manieristinė jo atmaina, ryški altorių, antkapių, stalių puošyboje.
Skaitytojų patogumui leidinyje skirtingomis spalvomis pažymėti keturi galimos kelionės etapai: Seinai–Gdanskas, Gdanskas, jo apylinkės, Gdanskas–Suvalkai. Vartojami tradiciniai lietuviški vietovardžiai, greta pateikiama jų dabartinė lenkiška forma. Jeigu vietovės pavadinimas kito, nurodomi ir jo istoriniai atitikmenys. Kiti vardai lietuvinami, originalo rašyba taip pat pateikiama skliausteliuose. Rengiant šią knygą bendradarbiavo Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslininkų kolektyvas ir Dailės istorijos ir teorijos katedros studentai. Ekspedicijų į Šiaurės Lenkiją sėkmę ir produktyvumą lėmė Akademijos rektoriaus prof. dr. Adomo Butrimo dėmesys šiam projektui: jis buvo nuolatinis ekspedicijų į Šiaurės Lenkiją vadovas ir leidinio sumanytojas. Knygos rengėjai nuoširdžiai dėkoja Gdanske įsikūrusiems Šv. Maksimiljano M. Kolbės susitaikymo ir susitikimų namams (Dom pojednania i spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdansku), nuo 2003 m. kiekvieną rudenį priėmusiems Vilniaus dailės akademijos mokslininkus ir studentus. Čia buvo pasirūpinta jų buitiniais patogumais, taip pat šių namų vadovai nuolat gelbėjo užmezgant dalykinius santykius su lenkų specialistais, Gdansko ir jo apylinkių paminklų tyrinėtojais. Už tais esame dėkingi buvusiam direktoriui tėvui Romanui Deinai OFM ir dabartiniam vadovui Arkadijui Golinskiui bei pirmajam Lietuvos garbės konsului Gdanske Mirosławui Kopydłowskiui. 
 
Tekstų autoriai:
Algė Andriulytė
Adomas Butrimas
Rasa Butvilaitė
Marius Iršėnas
Asta Jackutė
Agnieška Juzefovič
Dalia Klajumienė
Jolita Liškevičienė
Ieva Pleikienė
Girėnas Povilionis
Tojana Račiūnaitė
Dalia Ramonienė
Rūta Taukinaitytė
Aušra Trakšelytė
Aistė Virbickaitė
 
Nuotraukos:
Pranciškaus Balčiūno
Stasės Butrimienės
Martyno Gintalo
Vidmanto Jankausko
Mariaus Iršėno
Dalios Klajumienės

 


Turinys /
Content:
tituliniai puslapiai, pratarmė, turinys

Leidimo metai / Release date: 2007
Apimtis / Pages: 144 p., iliustr.
Formatas / Format: 125 x 215
Viršeliai / Covers: minkšti su atlankais
Tiražas / Print run: 1000
ISBN 978-9955-624-78-3
Kaina / Price: Jau parduota
Panašūs leidiniai

Sudarė Adomas Butrimas

Jungtinis tomas, apimantis visų Plungės dekanato bažnyčių aprašymus.

Kaina / Price: 31,57 Eur / 109 Lt

Adomas Butrimas

Tyrimas skirtas vieno mikroregiono – Biržulio apyežerių – antropogeninės veiklos rekonstrukcijai per ilgą laikotarpį IX–II tūkst. pr. Kr.

Kaina / Price: 16,35 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757