MONOGRAFIJOS / MONOGRAPHS
Nuo eko-dizaino kultūros iki medžiagų struktūros
From eco-design culture to material structure
Nuo eko-dizaino kultūros iki medžiagų struktūros
From eco-design culture to material structure

Dr. Inga Valentinienė


Ši monografija apima ekologiškų baldų projektavimo ir gamybos principų sritį, tačiau kaip metodinė priemonė, tinka ir kitų pramonės šakų dizaineriams. Joje aprašyti bei iliustruoti ekologinio dizaino objektų – baldų ir kitų interjero elementų projektavimo būdai – apibrėžtos naujos ekologiškos konstrukcinės struktūros, kuriose nėra skirtingų rūšių medžiagų, kurių perdirbimui eikvojama kuo mažiau energijos bei kurios funkcionalios, ilgaamžės ir vizualiai estetiškos.

Monografijos tikslas – atskleisti ekologinio dizaino objektų (baldų) projektavimo metodus, remiantis naujais natūralių biologinės kilmės kompozitinių konstrukcinių medžiagų moksliniais atradimais. Kaip metodas baldų dizaineriui gali būti pati monografijos struktūra. Ji paremta naujo produkto kūrimo modeliu: krypties lauko apibrėžimas – idėjinės problematikos tyrimas – krypties objekto kūrimas – prototipinio objekto konstravimas – projekto dokumentacijos parengimas.

Šis leidinys sąmoningai parengtas elektroninei (skaitmeninei) leidybai, vis labiau išsišaknijančio naujo kūrybinio mąstymo (angl. Design Thinking) ideologijos, ketvirtosios pramonės revoliucijos (angl. Industry 4.0) ir naujo ekonomikos raidos etapo fone. Monografija skirta naujo produkto kūrimui, todėl labai svarbu, kad dizaineris, kuris projektavimo metu naudosis šiuo leidiniu, nuolat pasiektų naujausia informacija apie išleistus reglamentus, inovacijas dizaine ir nurodytose konstrukcinių medžiagų bibliotekose. Praplėtus tradicinės monografijos ribas, ji veikia kaip vartai, tarp žinių bazių ir vartotojo.

-------------------------------------------------------

This monograph covers the principles of eco-friendly furniture design and production. However, as a methodological tool, it can also be applied by designers in other industries. It describes and illustrates the ways of designing eco-design objects - furniture and other interior elements - and defines the new eco-friendly compositional structures that do not contain materials of different types, and are as energy-efficient as possible to recycle, functional, durable and visually aesthetic.

The monograph aims to develop methods for designing eco-design objects (furniture) based on the new scientific discoveries of the natural composite materials of biological origin. The monograph structure itself could be a method for a furniture designer. It is based on a new product development model: defining the area of the field - exploring the problem of the idea - creating an object of the field - constructing a prototype object - preparing project documentation.

This publication has been deliberately designed for electronic (digital) publishing in the background of an ever-expanding new ideology of Design Thinking, the Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0, and a new phase of economic development. This monograph is meant for a new product development, and it is essential for the design specialist who uses this publication to be kept up-to-date on the newest regulations issued, innovations in design and specified libraries of construction materials. Having extended the boundaries of a traditional monograph, it acts as a gateway between knowledge bases and the user.


Turinys /
Content:

Kaina / Price: Nemokama elektroninė knyga
Panašūs leidiniai

 Margarita Matulytė

Monografijoje pateikiama nuosekli Lietuvos fotografijos raidos sovietmečiu istorinio modelio versija, kurioje sovietizavimas akcentuojamas kaip esminis, labiausiai stilistinės raiškos sanklodą nulemiantis, taip pat fotografijos sklaidą ir vaizdo „pranešimų“ rezonansą visuomenėje kontroliuojantis veiksnys 

Kaina / Price: 15 €
Akcija: Išparduota €

Juozas Galkus

Leidinyje apžvelgiama Lietuvos plakato istorija nuo pirmųjų lietuviškų plakatų, sukurtų XIX a. viduryje iki šių dienų plakato kūrėjų darbų

Kaina / Price: 39 €
Akcija: Išparduota €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757