ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir jos kontekstuose /
Celebrations and Everyday Live in the Grand Duchy of Lithuania and its Contexts
Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir jos kontekstuose /
Celebrations and Everyday Live in the Grand Duchy of Lithuania and its Contexts
2009 / 54

Sudarytojos / Edited by
dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Aistė Paliušytė


Leidinys skirtas pastaruoju metu intensyviai tyrinėjamai švenčių ir kasdieninio gyvenimo istorijai. Šventės, kurių užsakovai ir dalyviai buvo skirtingų socialinių grupių nariai, religinės ir valdžios institucijos, vertintinos kaip visuomeninių nuostatų, religinių, luominių ir kitų viešųjų vertybių pažinimo objektas. Kasdieninio gyvenimo tyrimai – kaip galimybė pažvelgti į labiau suasmenintą, artimą individui rutininę istoriją.
Leidinys skirtas pirmiausiai LDK kultūros reiškiniams, bet aprėpia ir kai kuriuos kitus Europos kraštus, kuriuos su LDK siejo itin glaudūs politiniai, istoriniai, kultūriniai ryšiai (Lenkija, Italija), taip pat tas naujųjų laikų Europos valstybes, kurių ryšiai su LDK, kultūriniai tipologiniai skirtumai ir bendrumai, iki šiol buvo itin mažai tyrinėti ir dar tik nustatytini (Moldova). Rinkinyje pateikti LDK geografiniai kontekstai leidžia regiono kultūros reiškinius įvertinti kaip savitus, bet ne izoliuotus, susijusius su daugybe panašių kultūros įvykių Vidurio ir Rytų Europos regionuose. 

The book covers the history of holidays and everyday life – the theme in focus of recent research. The celebration – as commissioned by and engaging a spectrum of social groups, religious and state institutions of the Grand Duchy of Lithuania (further: GDL) – are perceived as a valuable object of research into social views, religious, rank and other kinds of publicly upheld values. The study of everyday life offers an opportunity to consider routine history from a somewhat personalized and individual-centred perspective.
Though the books main focus is on cultural phenomena in the GDL, it includes several other European countries associated with the GDL by close political, historical and cultural links (Poland, Italy), also some of the European states of modern times that have as yet remained outside the scope of research and their interactions with the GDL, cultural typological differences and similarities still need to be established (Moldova). By putting the GDL on a bigger map, the book represents the analyzed regional cultural phenomena as being distinct but far from isolated – a part rather of a wider picture of cultural developments in Central and Eastern Europe.


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2009
Apimtis / Pages: 184 p., iliustr. / 184 pp., ill.
Formatas / Format: 200 x 270
Viršeliai / Covers: minkšti / soft
Tiražas / Print run: 500
ISBN 978-9955-854-50-0
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: Išparduota
Panašūs leidiniai

Sudarytojai / Edited by
dr. Rasa Butvilaitė, Vidmantas Jankauskas

Publikuojami straipsniai, nagrinėjantys architekto gyvenimą ir kūrybą

Kaina / Price: 4,74 €
Akcija: Išparduota €

Sudarytoja / Edited by
dr. Rasa Andriušytė-Žukienė

59-ajame tome „Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba“(2010) publikuojami naujausi Lietuvos ir užsienio autorių tyrinėjimai, skirti XIX a. ir XX a. sandūros aktualiems filosofiniams, dailės, muzikos, fotografijos ir kūrinių restauracijos aspektams išryškinti.

Kaina / Price: 6,31 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757