ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Menas ir publika / Art and Its Publics
Menas ir publika / Art and Its Publics
2014 / 74

Sudarytojos / Edited by
dr. Linara Dovydaitytė, Julija Fomina


Šio leidinio tema koncentruota į suvokimo problematiką. Jame publikuojamuose straipsniuose mažai arba visai nekalbama apie kūrinius ir jų autorius per se, veikiau tyrinėjamos sąveikos tarp kūrinių ir suvokėjų. Į šias sąveikas, susitikimus, komunikacines situacijas žvelgiama problemiškai, turint omenyje, kad žiūrovo susitikimas su kūriniu niekad nėra betarpiškas, pagrįstas gryna estetine patirtimi. Feminizmo, pokolonializmo, diskurso analizės ir kitų kritinių teorijų paveiktoje menotyroje teigiama, jog suvokimo procesai yra neišvengiamai medijuoti, vyksta per tarpininkus, yra nulemti tiek materialinės ir institucinės kūrinių eksponavimo aplinkos, tiek juos supančio kultūrinio diskurso, tiek specifinių publikos patirčių ir lūkesčių. Būtent suvokimą veikiančius tarpininkavimo rėmus, mechanizmus ir praktikas vienaip ar kitaip analizuoja šio leidinio autorės.

The theme of this publication concentrates on the problems of reception. The articles, published in this issue do not speak or speak very little about artworks and their authors per se; they research the interaction between the artworks and their viewers. These interactions, these meetings of the artwork and the viewer, the communication situations are seen as an important part of the experience of art, considering those meet ings as never being immediate or based on the pure aesthetic experience. Art criticism, influenced by critical theories of feminism, post-colonialism, discourse analysis and others, states that the processes of reception are inevitably mediated and implemented through an intermediary, are predetermined by the material and institutional surroundings of the exhib ited artworks, by the cultural discourse surround ing them and by the experiences and expectations of the public. The frames, mechanisms and practices of mediation that have an influence on reception are analysed from different perspectives by the authors of this issue.


Turinys /
Content:


Leidimo metai / Release date: 2014
Apimtis / Pages: 176 p., iliustr. / 176 pp., ill.
Formatas / Format: 200 x 270
Viršeliai / Covers: minkšti / soft
Tiražas / Print run: 300
ISBN 978-609-447-158-2
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 5,45 €
Panašūs leidiniai

Sudarė / Edited by
dr. Agnė Narušytė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav99

 

Šio numerio tema – fotografija, bet ne jos meno tradicija ar naujovės. XX a. 8-ajame dešimtmetyje muziejams pagaliau pripažinus fotografiją menu, menininkai ją atrado kaip neaiškią (kartu ir realistinę, ir kuriančią fikcijas) mediją

Kaina / Price: 10,9 €

Sudarytoja / Edited by
dr. Jolita Liškevičienė

Leidinyje atskleidžiami nauji šventųjų kulto raiškos Lietuvos kultūroje aspektai, parodoma globėjų gerbimo tradicija, pateikiama šventųjų ikonografijos pavyzdžių, publikuojami išaiškinti nauji dailės mecenatystės faktai

Kaina / Price: 6,31 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757