ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje: importas ir sklaida /
Cult Images in the Grand Duchy of Lithuania: Import and Dissemination
Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje: importas ir sklaida /
Cult Images in the Grand Duchy of Lithuania: Import and Dissemination
2013 / 69

Sudarytoja / Edited by
dr. Tojana Račiūnaitė


Straipsnių rinkinį vienija šventųjų arba kultinių atvaizdų tema, nagrinėjama akcentuojant jų kilmės, importo iš kitų kraštų ir sklaidos, paplitimo kartočių pavidalu klausimus. Šios dvi dinaminės atvaizdų „judėjimo“ perspektyvos rinkinio straipsniuose atsiskleidžia pasitelkus skirtingus objektus ir jų istorinius kontekstus, pasirėmus skirtingų disciplinų metodologinėmis prieigomis.
Leidinį sudaro Vilniaus dailės akademijos mokslininkių (habil.) dr. Rūtos Janonienės, dr. Giedrės Mickūnaitės, dr. Jolitos Liškevičienės, dr. Tojanos Račiūnaitės, Lietuvos kultūros tyrimų instituto meno istorikės dr. Aistės Paliušytės ir Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro chemikės tyrėjos dr. Dalios Panavaitės tyrimai, taip pat filosofinio-kultūrologinio pobūdžio Vaivos Klajumaitės ir dr. Beatos Elvich-Lankelis kultinio atvaizdo patirtį importo ir sklaidos aspektais apmąstantys tekstai.

The theme of holy or cult images runs through the articles of this collection. We employ the notion of the cult image (Kultbild), first introduced by German medievalists, thus indicating that we are discussing images of outstanding deistic status and images which were considered miracle working. The problematic aspects of this theme are the abovementioned import of cult images, the question of their origin and attributes and the spread of famous images in the form of repeat images. These two directions of image travelling are revealed in the analysis of different objects and their historic contexts, and researched employing methodological approaches of different branches of studies.
These are the research projects by scholars of Vilnius Academy of Arts: (habil.) dr. Rūta Janonienė, dr. Jolita Liškevičienė, dr. Tojana Račiūnaitė, and also by the art historian dr. Aistė Paliušytė of the Lithiuanian Institute of Cultural Studies and by chemistry analyst Dalia Panavaitė of Pranas Gudynas Restoration Centre of the Lithuanian Art Museum. The  publication is substantially supplemented by the research of Trakai Mother of God painting by dr. Giedrė Mickūnaitė and also Vaiva Klajumaitė’s philosophical-culturological text and dr. Beata Elvich’s-Lankelis article on the experience of cult image through the aspects of import and spread.


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2013
Apimtis / Pages: 216 p., iliustr. / 216 pp., ill.
Formatas / Format: 200 x 270
Viršeliai / Covers: minkšti / soft
Tiražas / Print run: 300
ISBN 978-609-447-109-4
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 6,31 €
Panašūs leidiniai

Sudarytoja / Edited by
Karolina Jakaitė

 1961 m. Vilniaus dailės akademijoje buvo įkurta Dizaino katedra, tuo metu pavadinta Pramonės gaminių meninio konstravimo katedra. Minint šią datą, šis numeris skiriamas dizainui, aprėpiant lietuviškus ir tarptautinius kontekstus. Jame publikuojami tekstai yra įvairių žanrų: nuo interjero, daiktų, grafinio dizaino tyrinėjimų iki dizaino choreografijos.

Kaina / Price: 6,31 €

Sudarytoja / Edited by
dr. Dalia Klajumienė

Tiek Lietuvoje, tiek ir kituose Europos kraštuose sienų tapybos restauravimo metodikos pamažu kinta, be to, šios dailės paveldo rūšies išsaugojimas glaudžiai susijęs su architektūros saugojimo problemomis

Kaina / Price: 4,36 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757