ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Miesto architektūra. Erdvės, formantai, akcentai / Urban Architecture. Spaces, Formatives and Accents
Miesto architektūra. Erdvės, formantai, akcentai / Urban Architecture. Spaces, Formatives and Accents
2015 / 76

Sudarytojai / Edited by
doc. dr. Dalia Dijokienė, prof. Algis Vyšniūnas


Konferencijos pranešimų pagrindu parengti mokslo straipsniai sudarė atskirą leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis tomą (Terra Urbana: Urbanistinės kaitos žemėlapiai, VDA, 2013), kuriame nagrinėjama urbanistikos samprata ir pateikiamos jos interpretacijos. Jo pabaigoje – konferencijos pranešėjų pasirašyta rezoliucija, kurioje konstatuojama, kad urbanistika yra nacionalinės kultūros dalis, todėl miestų planavimas ir urbanistinis projektavimas turėtų tapti prioritetine valstybės politikos sritimi, užtikrinančia tvarų ir efektyvų miestų bei jų sistemų vystymąsi.
Mokslo straipsnių rinkiniu siekiama sukonstruoti pagrindinį architektūros ir urbanistikos srities mokslinį diskursą. Tai padėtų ne tik kokybiškai spręsti konkrečius miesto formavimo uždavinius, bet ir teorinių prielaidų refleksijas motyvuotai integruoti į galiojančią teisės aktų ir techninių instrukcijų sistemą.

The presentations delivered at the conference were included in a separate issue of Acta Academiae Artium Vilnensis (Terra Urbana: Maps of Urban Turn, Vilnius Academy of Arts, 2013) analysing the concept of urban design and presenting its interpretations. The publication ends with a resolution signed by the conference speakers, in which they state that urban design is part of national culture and, therefore, urban planning and urban design should become a priority field of state politics ensuring sustainable and effective development of cities and their systems.
The aim of this collection of articles is to construct the basic academic discourse in the field of architecture and urban studies. This would help not only to offer quality solutions to concrete town planning tasks, but also to integrate the reflections of theoretical approaches into the valid system of legal acts and technical instructions.


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2015
Apimtis / Pages: 232 p., iliustr. / 232 pp., ill.
Formatas / Format: 200 x 270
Viršeliai / Covers: minkšti / soft
Tiražas / Print run: 300
ISBN 978-609-447-174-2
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 6,54 €
Panašūs leidiniai

Sudarytoja / Edited by
dr. Rūta Janonienė
 

Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje / Gardens: Traditions, Images and Symbols in Lithuanian Culture

Publikuojamuose straipsniuose daugiausia dėmesio skiriama istorinių Lietuvos parkų ir sodų paveldui. Analizuojamos bendrosios parkų kūrimo estetinės tendencijos ir atskiri jų realizacijos atvejai, aptariami sodai sakraliniame ansamblyje, miesto parkai.

Kaina / Price: 10,9 €
Akcija: Išparduota €

Sudarytoja / Edited by
dr. Rūta Janonienė 

Mokslinių straipsnių rinkinyje nagrinėjami įvairūs Vilniaus meninio gyvenimo aspektai, pristatomi čia sukurti reikšmingi meno kūriniai, aptariami Vilniaus įvaizdžio senojoje literatūroje ir dailėje klausimai

Kaina / Price: Išparduota
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757