ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Acta Academiae Artium Vilnensis 94
Acta Academiae Artium Vilnensis 94
2019

Sudarė / Edited by
dr. Lina Michelkevičė, dr. Aušra Trakšelytė


Menas valstybėje - valstybė mene (Nr. 94) / Arts in the State - The state in Arts (Vol 94)

Šio leidinio straipsniuose ir meniniuose tyrimuose į analizuojamus meno reiškinius, tendencijas, struktūras, veikėjus, kūrinius ir projektus žvelgiama kaip į integralius valstybės gyvenimo dalyvius. Valstybė čia yra reikšminis žodis. Vienuose tekstuose jis įspaustas ryškiau, aptariant valstybinio aparato vaidmenį meno procesuose, kompleksišką meno veikėjų santykį su valstybės struktūromis. Kituose specifinė valstybinė situacija pasirodo kaip vienokios ar kitokios meno raidos katalizatorius. Trečiuose atskleidžiama, kaip valstybės politinė būklė, ideologinės nuostatos ir lūkesčiai „įrašomi“ pačiuose meno (architektūros, dizaino) kūriniuose. Visi kartu leidinio autoriai braižo įvairiapusį valstybės įtakų žemėlapį – sužymėdami ne tik ryškiausius objektus, aukščiausias viršūnes, plačiausius tyrimų vandenis (tokius kaip meno ir propagandos santykis), bet ir mažąsias teritorijas bei šalutinius kelius.

Tai keistas žemėlapis: jo mastelis kinta nuo paties smulkiausio iki stambaus; vienas teritorijas matome iš palydovo perspektyvos ar iš paukščio skrydžio, kitas galime tyrinėti įjungę „gatvės vaizdo“ funkciją. Panaši ir šio leidinio struktūra. Nors iš čia publikuojamų keliolikos straipsnių galima sudėlioti istorinį naratyvą, nuo XV a. iki šių dienų (su didžiausiu dėmesiu XX amžiui), tekstus rikiuoti pasirinkome labiau pagal žvilgsnio perspektyvą, aprėptį ir detalumą.

-------------------------------------------------------------------

The articles and artistic research in this volume regard the analyzed art phenomena, tendencies, structures, characters, works and projects as integral participants in the life of the state. The state is the main keyword here. It features more distinctly in some texts that discuss the role of the state apparatus in artistic processes, and a complex relation between artists and state structures. In others, a specific situation in the state appears as a catalyst for certain artistic developments. Yet another group of texts reveals how the political condition of the state, ideological views and expectations are “inscribed” in the works of art, architecture and design themselves. All together, the authors of this volume draw a wide map of state influences, which includes not only the most prominent objects, highest peaks and broadest research areas (such as the relation of art and propaganda), but also minor territories and parallel roads.

It is a strange map: its scale changes from the smallest to the largest. We look at some territories from the satellite perspective or bird’s eye view, and can explore others in the street view mode. The structure of this volume is similar. Although the dozen articles published here could form a historical narrative from the 15th century to our times (with the main focus on the 20th century), the texts are arranged rather according to the perspective, scale and detail of analysis.


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2019
Apimtis / Pages: 384
Formatas / Format: 170 x 240
Viršeliai / Covers: minkšti / paperback
Tiražas / Print run: 300
ISBN 978-609-447-331-9
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 10,9 €
Panašūs leidiniai

Sudarytojas / Edited by
dr. Vytautas Michelkevičius

Šis straipsnių rinkinys yra pirmasis bandymas Lietuvos moksliniame diskurse panagrinėti meninį tyrimą tiek iš mokslininkų, tiek iš menininkų-tyrėjų pozicijų

Kaina / Price: Išparduota

Sudarytojos / Edited by
dr. Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė

Straipsnių rinktinė skirta labai svarbiam, tačiau kultūriškai mažai artikuliuotam karališkajam Lietuvos kultūros aspektui, kuris svarbus giliau suvokiant patį „karališkumo“ reiškinį, jos reikšmę ir transformacijas krikščioniškoje dailės ikonografijoje, pasaulietiniame mene, kitose kultūros srityse

Kaina / Price: 12,63 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757