ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Kūnas: ne laiku ir be vietos / The Body: out of Time and without a Place
Kūnas: ne laiku ir be vietos / The Body: out of Time and without a Place
2016 / 80–81

Sudarytojos / Edited by
dr. Gintautė Žemaitytė, dr. Aušra Trakšelytė, dr. Lina Michelkevičė


Šį Acta Academiae Artium Vilnensis numerį įkvėpė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto organizuota tarptautinė konferencija, vykusi 2015 m. gegužės 21–22 d. Vilniuje. Moksliniuose straipsniuose ir menininkų tekstuose aptariama kūno statuso (ne) laike ir (ne)erdvėje įvairovė, kviečiama diskutuoti apie realias ir virtualias „patirtis“, nagrinėjama, kaip keitėsi kūno vaizdavimas ir interpretavimas mene. Kokia vieta, kokiame laike buvo ir yra skiriama kūrėjo bei suvokėjo kūnui? Kiek, kur ir kada kūnas viešas ar privatus, kaip fiziškas kūnas tampa virtualiu?

This volume of Acta Academiae Artium Vilnensis has been inspired by the international conference held by the Institute of Art Research of the Vilnius Academy of Arts in Vilnius on 21–22 May 2015. In the papers and artists’ texts a large variety of statuses of the body in (out of) time and (without a) place is analysed, a discussion on real and virtual ‘experiences’ is initiated, and a change in the representation and interpretation of the body in art is explored. What place has been assigned to the body of a creator and a perceiver, and in what time? To what extent, where and when is the body public or private, and how does a physical body turn into a virtual one?


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2016
Apimtis / Pages: 232 p., iliustr. / 232 pp., ill.
Formatas / Format: 200 x 270
Viršeliai / Covers: minkšti / soft
Tiražas / Print run: 300
ISBN 978-609-447-221-3
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 7,63 €
Panašūs leidiniai

Sudarytoja / Edited by
dr. Dalia Klajumienė

Leidinyje aptariamas meno kūrinys, kaip pirminis ir svarbiausias dailės istorijos ir dailės kritikos tyrimo objektas, iškeliantis įvairių, atribucijos, istorinio konteksto, metodologijos klausimų

Kaina / Price: 6,31 €

Sudarytojas / Edited by
Vidmantas Jankauskas

Teminis straipsnių rinkinys, kuriame daugiausia dėmesio skiriama Vilniui kaip dailės gyvenimo ir dailės edukacijos centrui

Kaina / Price: Išparduota
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757