ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Acta Academiae Artium Vilnensis 107
Acta Academiae Artium Vilnensis 107
2022

Sudarytojos: dr. Lina Michelkevičė, dr. Laura Petrauskaitė, dr. Aušra Trakšelytė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav107


Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje (Nr. 107) / How to Tell About Art? Art History, Criticism, Texts and Narratives in Lithuania (Vol. 107)

Dailės istorijos ir kritikos tikslas – atverti meno kūrinį ir su juo susijusius istorinius kontekstus ar nūdienos reiškinius suvokėjo(s) vaizduotei. Juk meno kūrinius matome ne tik muziejuose, galerijose, miesto aikštėse ir iliustruotose knygose, jie ne mažiau tikrai ar net intensyviau gyvena žiūrov(i)ų sąmonėje. Įžodinti dailės kūrinį nėra lengva: tam reikia ne tik faktų bei konteksto išmanymo, bet ir lakios, drąsios tyrėjo(s) vaizduotės. Nesvarbu, ar tyrinėtų šių dienų meną, ar interpretuotų ankstesnių epochų dailės kūrinius, tyrėjos ir kritikai nuolat pasakoja istorijas ir kuria naratyvus.

Tikimės, kad šio leidinio autorių kolektyvinė refleksija pagilins dailėtyros savižiną, leis užčiuopti įvykusias ir tebevykstančias slinktis ir transformacijas, galų gale paskatins pastebėti, kaip keičiasi pasakojimai apie meną, kaip juos papildo, koreguoja ir kvestionuoja kitų, Lietuvos kontekste jaunesnių, disciplinų – kinotyros ir meninio tyrimo – įžvalgos ir kokie nauji pasakotojai įžengia į sceną, kartu atsinešdami kitas pasakojimo formas.

-------------------------------------------------------------------

The aim of both art history and art criticism is to make the artwork – along with its relevant historical contexts and current events – accessible to our imagination. After all, artworks also reside in the viewer’s consciuosness where their presence is no less real, if not more intense, than in museums, galleries, public spaces and illustrated books. Putting art into words is not easy: along with the confident grasp of facts and contexts, the researcher needs to possess a vigorous and courageous imagination. Either when researching contemporary art, or interpreting the artworks of previous epochs, the art historians and critics are always busy telling stories and constructing narratives.

We hope that the collective reflection by the authors in this issue of AAAV will in turn further deepen the self-reflection within the art historical discipline, reveal its current and historical shifts and transformations, and allow us to better notice how the discourse on art gets shaped, complemented, and questioned by the insights from the disciplines that are still relatively young in the Lithuanian context, like film theory and artistic research. We thus welcome the new narrators that come into the scene to enrich it with their own narratives and novel forms of storytelling.

 

Viršelyje / Cover:

Jacques’o Derrida knygos Glas (1986) atvarto reprodukcija Arno Anskaičio doktorantūros meno projekte-disertacijoje „Žinojimas, kurį menininkas turi savo žinioje: septyni žymėlapiai“, 2021, Arno Anskaičio nuotrauka

Reproduction of page spread from Jacques Derrida’s book Glas (1986), as used in Arnas Anskaitis doctoral art project-dissertation Knowledge That Artist Has at Their Disposal: Seven Trace-Maps, 2021, photo by the artist 

 


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2022
Apimtis / Pages: 350
Formatas / Format: 170 x 240
Viršeliai / Covers: minkšti / paperback
Tiražas / Print run: 200
ISSN 1392-0316; eISSN 2783-6843
Kaina / Price: 10,9 €
Panašūs leidiniai

Sudarytojos / Edited by
dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Aistė Paliušytė

 Leidinys skirtas pastaruoju metu intensyviai tyrinėjamai švenčių ir kasdieninio gyvenimo istorijai

Kaina / Price: Išparduota

Sudarytoja / Edited by dr. Gintautė Žemaitytė

Šis rinkinys – bandymas atidžiau įsižiūrėti į grafinį dizainą, suteikiantį pavidalus didžiajai daliai mums į akiratį patenkančios vaizdinės informacijos

Kaina / Price: 6,54 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757