ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Acta Academiae Artium Vilnensis 112
Acta Academiae Artium Vilnensis 112
2024

Sudarytojos / Editors:  Algė Andriulytė, Karolina Jakaitė, Raimonda Simanaitienė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav112


Menas moderniai šaliai moderniame mieste: Kauno meno mokyklai 100 (Nr. 112) / Art in a Modern City for a Modern State: Celebrating 100 Years of the Kaunas School of Art (Vol 112)

Kauno meno mokykla 2022 m. šventė 100 metų jubiliejų. Jam paminėti buvo skirta tarptautinė mokslo konferencija, vykusi Kaune 2022 m. rugsėjo 15–16 d. Ją inicijavo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas ir Dailėtyros institutas, Kauno kolegijos Menų akademija, bendradarbiauta su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi. Pranešimus skaitė per 20 Lietuvos ir kitų šalių mokslininkų bei meno tyrėjų.

Konferencija tapo pagrindiniu atspirties tašku naujoms įžvalgoms ir moksliniams straipsniams atsirasti. Nuo Kauno meno mokyklos įkūrimo čia puoselėti dailės edukacijos procesai, jų įkvėpta meninė tradicija Lietuvoje išgyveno daugybę virsmų, kuriuos lėmė įvairialypiai XX a. lūžiai. Leidinyje naujai apmąstoma Kauno meno mokykloje suformuotų tradicijų kilmė ir pobūdis; aptariamos sąveikos su modernizmo sąjūdžio idėjomis; prisimenama šios mokyklos istorija, jos ištakos, raida; išryškinamos paralelės su kitomis XX a. pirmos pusės Europos meno mokyklomis, ypač įkurtomis panašiu metu.

-------------------------------------------------------------------

The centenary celebration of the Kaunas School of Art in 2022 was marked by an international scholarly conference held on September 15–16, 2022, in Kaunas. The conference, organized by the Kaunas Faculty and the Institute of Art Research of the Vilnius Academy of Arts, along with the Academy of Arts of the Kauno kolegija Higher Education Institution, in collaboration with the M.K. Čiurlionis National Museum of Art, aimed to commemorate this milestone anniversary.

The conference served as a pivotal catalyst for generating fresh in-sights and scholarly articles. Since its inception, the Kaunas School of Art has been a nurturing ground for art education processes, fostering a rich artistic tradition that has undergone numerous transformations in Lith-uania, shaped by the multifaceted shifts of the 20th century. This public-ation offers a new perspective on the origins and essence of the traditions cultivated at the Kaunas School of Art. It delves into the interactions with the tenets of the modernist movement, retraces the history of the Kaunas School of Art from its beginnings to its evolution, and draws parallels with other European art schools of the first half of the 20th century, particularly those established around the same time.

 

Viršelyje / Cover:

Kauno meno mokyklos vaizdas, matomas pro M. K. Čiurlionio galerijos direktoriaus kabineto langą, Pauliaus Galaunės nuotrauka, XX a. 3 deš., ČDM

View of the Kaunas School of Art, seen from the office window of the director of the M. K. Čiurlionis Gallery, Photo by Paulius Galaunė, 1920s, M. K. Čiurlionis National Museum of Art 

 


Leidimo metai / Release date: 2024
ISSN eISSN 2783-6843 |
Panašūs leidiniai

Sudarytoja / Edited by
dr. Rasa Andriušytė-Žukienė

59-ajame tome „Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba“(2010) publikuojami naujausi Lietuvos ir užsienio autorių tyrinėjimai, skirti XIX a. ir XX a. sandūros aktualiems filosofiniams, dailės, muzikos, fotografijos ir kūrinių restauracijos aspektams išryškinti.

Kaina / Price: 6,31 €

Sudarytoja / Edited by
dr. Dalia Klajumienė

Tiek Lietuvoje, tiek ir kituose Europos kraštuose sienų tapybos restauravimo metodikos pamažu kinta, be to, šios dailės paveldo rūšies išsaugojimas glaudžiai susijęs su architektūros saugojimo problemomis

Kaina / Price: 4,36 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757