ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Acta Academiae Artium Vilnensis 103
Acta Academiae Artium Vilnensis 103
2021

Sudarė / Edited by
dr. Karolina Jakaitė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav103

 


Dizaino procesai (Nr. 103) / Design processes (Vol 103)

Dizaino skvarbumas ir kompleksiškumas lėmė, kad šiandien turime tiek daug įvairių dizainerių veiklos krypčių ir formų. Be visiems suprantamų, labiau tradicinių specializacijų (produkto, grafinio dizaino, mados, interjero, meninio arba konceptualaus dizaino), kalbame apie kritinį dizainą, susiduriame su paslaugų dizaino ir atvirojo dizaino poreikiais, nuolat diskutuojame tvarumo temomis. Šiame leidinio numeryje, be jau paminėtų šiuolaikinio dizaino procesų analizės, nagrinėjamos atskirų dizaino sričių – industrinio, grafinio, mados ir konceptualaus dizaino – bei specifinių jų žanrų problemos. Publikuojamų straipsnių tyrimo objektais pasirinkti įvairių istorinių laikotarpių dizaino pavyzdžiai, sukurti lietuvių ir užsienio autorių. Dizaino procesai analizuojami iš skirtingų perspektyvų: dizainerio, gamintojo ir vartotojo, kuriais esame mes visi, tik atliekame skirtingus vaidmenis, pasyvius arba aktyvius.

--------------------------------------------------------

As a result of the penetrating and comprehensive nature of design, today we have so many trends and forms of designing activity. In addition to generally accessible and more traditional specializations (product and graphic design, fashion, interior, artistic or conceptual design), we also speak about critical design, a need for service design and open design, and the subject of sustainability is high on the agenda. In this volume of AAAV, besides the analysis of the already mentioned processes of contemporary design, problems of separate design fields – industrial, graphic, fashion and conceptual design – and their specific genres are addressed. The objects of research of the published articles are design examples from various historical periods created by both Lithuanian and international designers. Design processes are analyzed from the different perspectives of a designer, a producer, and a consumer – a group to which we all belong but take different roles, passive or active. 


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2021
Apimtis / Pages: 368
Formatas / Format: 170 x 240
Viršeliai / Covers: Minkšti / paperback
Tiražas / Print run: 200
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 10,9 €
Panašūs leidiniai

Sudarė / Edited by
dr. Agnė Narušytė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav99

 

Šio numerio tema – fotografija, bet ne jos meno tradicija ar naujovės. XX a. 8-ajame dešimtmetyje muziejams pagaliau pripažinus fotografiją menu, menininkai ją atrado kaip neaiškią (kartu ir realistinę, ir kuriančią fikcijas) mediją

Kaina / Price: 10,9 €

Sudarytoja / Edited by
dr. Rūta Janonienė

Lietuvos ir užsienio istorikų bei dailėtyrininkų straipsniuose nagrinėjami įvairūs sakralinės dailės paveldo aspektai, pateikiamos naujos įžvalgos bei duomenys apie unikaliausius pavienius kūrinius ir jų rinkinius

Kaina / Price: 9,47 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757