ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Acta Academiae Artium Vilnensis 106
Acta Academiae Artium Vilnensis 106
2022

Sudarytoja / Edited by
Dr. (hp) Rūta Janonienė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav106


Vizijos, legendos ir sapnai mene (Nr. 106) / 
Visions, Legends and Dreams in Art (Vol. 106)

Šis žurnalo Acta Academiae Artium Vilnensis numeris skirtas intriguojančiai ir daugialypei temai – vizijų, legendų, sapnų ir fantazijų atspindžiams mene. Geografinė temų aprėptis apima Europos dailę, daugiausia dėmesio skirta lietuviškajam jos segmentui. Publikacijose nagrinėjamų kūrinių chronologija – nuo XVI a. iki šių dienų.

Visų laikų meninėje kūryboje labai svarbus vaidmuo tekdavo dailininko vaizduotei – iš jos kyla kitokia, meninė, realybė, netapati regimojo pasaulio realizmui. Kartais šią vaizduotę sužadindavo mitų ir legendų tekstai, kartais – religinės dailės siužetai, susiję su anapusybės patirtimis, dvasiniais regėjimais. Tiek pasaulietinėje, tiek sakralinėje dailėje nereta ir sapnų tema, susijusi tiek su paties dailininko sapnais, tiek su menininko pastango- mis įvaizdinti kitų asmenų patirtus regėjimus ar sapnus.

Leidinyje publikuojami įvairių autorių – meno istorikų ir dailininkų – tekstai paliečia gan įvairius vizionieriškumo, legendų ir sapnų bei dailės sąlyčio klausimus. Pagal pobūdį publikacijos suskirstytos į mokslinius straipsnius, o leidinio gale skelbiami rašytiniai šaltiniai.

-------------------------------------------------------------------

The subject of this volume of Acta Academiae Artium Vilnensis – the reflection of visions, legends, dreams and fantasies in art – is intriguing and multi-faceted. Geographically it includes European art and mostly focuses on Lithuania. The chronology of the works discussed in the publications extends from the 16th century until our days.

Artistic imagination has been playing a very important role in artistic work at all times – it engenders a different artistic reality which is not identical to the realism of the visible world. Sometimes, imagination is awakened by myths and legends, and sometimes, by the plots of religious art related to the experiences of the Otherworld and visions. The theme of dreams related both to artists’ dreams or their efforts to visualize the visions or dreams experienced by other persons is not infrequent both in secular and sacral art.

Texts by various authors, art historians and artists included in this publication address quite a wide range of issues of the interaction of visionariness, legends, dreams and art. The publications are divided according to their nature into scholarly articles and written sources presented at the end of the publication.


Viršelyje / Cover:

Nežinomas Lietuvos dailininkas, Kūdikėlis Jėzus, miegantis ant kryžiaus, XVIII a., drobė, aliejus, 68 × 58 cm, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Antano Lukšėno nuotrauka

Unknown Lithuanian artist, Infant Jesus sleeping on the cross, 18th c., oil on canvas, photo by Antanas Lukšėnas


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2022
Apimtis / Pages: 376
Formatas / Format: 170 x 240
Viršeliai / Covers: minkšti / paperback
Tiražas / Print run: 200
ISSN 1392-0316; eISSN 2783-6843
Kaina / Price: 10,9 € / Laikinai neturime
Panašūs leidiniai

Sudarytojas / Edited by
Vidmantas Jankauskas

Teminis straipsnių rinkinys, kuriame daugiausia dėmesio skiriama Vilniui kaip dailės gyvenimo ir dailės edukacijos centrui

Kaina / Price: Išparduota

Sudarytojos / Edited by
dr. Ieva Kuizinienė, Karolina Jakaitė 

 Straipsnių rinkinys yra skirtas kultūros vadybos, politikos ir sociologijos temoms, kuriose į kultūros reiškinius žvelgiama iš platesnių perspektyvų

Kaina / Price: 4,74 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757