ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Acta Academiae Artium Vilnensis 99
Acta Academiae Artium Vilnensis 99
2020

Sudarė / Edited by
dr. Agnė Narušytė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav99

 


Fotografija: tarpininkės vaidmenys kultūroje (Nr. 99) / Photography: Its Roles as an Intermediary in Culture (Vol 99)

Šio numerio tema – fotografija, bet ne jos meno tradicija ar naujovės. XX a. 8-ajame dešimtmetyje muziejams pagaliau pripažinus fotografiją menu, menininkai ją atrado kaip neaiškią (kartu ir realistinę, ir kuriančią fikcijas) mediją. Fotografijos kritikas Andy Grundbergas ją pavadino „bendra kultūrinių vaizdų apykaitos valiuta“, nes „fotografijos suvokiamos nebe kaip skaidrūs langai į pasaulį, bet kaip kultūros mezgami painūs tinklai“. Nuo tada vizualioji kultūra tapo beribių vaizdų – lengvai reprodukuojamų ir nrturinčių autoriaus – repertuaru, iš kurio bet kas gali skolintis kvazirealybės fragmentus ir panaudoti juos (at)kuriant tapatybes, mitus, erdvės ir laiko iliuzijas, politinius įsitikinimus ar istoriją. Skaitmeninės technologijos šias galimybes dar labiau išplėtė, ypač todėl, kad dabar bet kokius vaizdus galima perkelti į skaitmeninį formatą, transformuoti juos nepaliekant žmogaus rankos prisilietimo pėdsako ir pasidalinti pasaulinio masto virtualybės tinkle.

-----------------------------------------------------------------------------

The topic of this volume is photography, but not its artistic tradition or new developments. When museums finally recognized photography as an art form in the 1970s, artists discovered it as an ambiguous (both realist and fictional) medium. Photography critic Andy Grundberg called it ‘the common coin of cultural image interchange’ because‚ ‘photographs are no longer seen as transparent windows on the world, but as intricate webs spun by culture’. Since then, visual culture has become a limitless reservoir of images – easily reproduced and ‘authorless’– from which one could borrow those fragments of quasi-reality and use them to (re)create identities, myths, illusions of space and time, political convictions or history. Digital technologies have expanded those possibilities even more, especially because no one could translate images of any kind into digital format, transform them without leaving any trace of human hand and share across the world wide web of virtuality.


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2020
Apimtis / Pages: 367
Formatas / Format: 170 x 240
Viršeliai / Covers: minkšti / paperback
Tiražas / Print run: 200
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 10,9 €
Panašūs leidiniai

Sudarytoja / Edited by
dr. Aušra Trakšelytė

Acta Academiae Artium Vilnensis numeryje daugiausiai publikuojamos atvejo analizės. Skirtingus požiūrius ir tyrimų sritis pristatančiuose straipsniuose išryškėja dvi kryptys.

Kaina / Price: 4,36 €

Sudarytojos / Edited by
dr. Algė Andriulytė, dr. Rasa Butvilaitė

Leidinyje pristatomi naujausi Lietuvos kultūros tyrinėjimai įvairiais dvarų funkcionavimo visuomenėje aspektais

Kaina / Price: Išparduota
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757